Privacy

Privacy beleid

26-01-2024

Old Ambt
Meubelen, gevestigd aan Industrieweg-West 43, 9665 PX te Oude Pekela, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Wij vinden
uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat we de persoonsgegevens die u met
ons deelt met grote zorgvuldigheid behandelen. In deze privacyverklaring vindt
u meer informatie over hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over? Neem dan
gerust contact met ons op via info@oldambt-meubelen.nl.

Persoonsgegevens
die Old Ambt Meubelen verwerkt

Wij
verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken,
afhankelijk van de dienst of het product dat u bij ons afneemt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Interesses
 • Apparaat- en gebruiksgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten
  op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u
  actief aan ons versterkt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op
  onze website, in correspondentie en/of via de telefoon

Bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens die Old Ambt Meubelen verwerkt

Wij
verwerken geen gevoelige persoonsgegevens, zoals
godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele
leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden of
Burgerservicenummer.

Daarnaast
hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar als hiervoor geen toestemming is gegeven door een
ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker echt 16 jaar
of ouder is. We raden ouders/voogden dan ook aan om betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd
dat er onverhoopt toch gegevens worden verzameld van een kind zonder dat hier
ouderlijke toestemming voor is gegeven? Laat het ons dan weten via
info@oldambt-meubelen.nl, dan verwijderen wij de gegevens.

Met welk
doel verwerkt Old Ambt Meubelen persoonsgegevens

We verwerken
persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te handelen
  nadat u een product/dienst hebt afgenomen.
 • Om de producten/diensten te
  kunnen leveren.
 • Om contact met u op te kunnen
  nemen als dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren of om uw
  vragen te beantwoorden.
 • Om u e-mails te sturen met daarin
  informatie over uw bestelling of de bestelstatus.
 • Om een account voor u aan te
  maken nadat u uzelf op onze website hebt geregistreerd.
 • Om nieuwsbrieven en mailings te
  sturen waar u uzelf voor hebt aangemeld.
 • Om op basis van uw surfgedrag
  onze website, producten en/of diensten te analyseren en te verbeteren.

Geautomatiseerde
besluitvorming

Old Ambt
Meubelen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
(algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang
Old Ambt Meubelen persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens
mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van de
gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben
verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens
een bepaalde tijd bewaren. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op
via info@oldambt-meubelen.nl.

Delen van
persoonsgegevens door Old Ambt Meubelen met derden

We delen uw
persoonsgegevens met zakenpartners en derden wanneer dit noodzakelijk is om de
overeenkomst uit te voeren of wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten
voldoen. Daarnaast is er een aantal andere gevallen waarin uw persoonsgegevens
met derden delen, maar dit zullen we alleen doen met uw toestemming.

Met
bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een
verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en
kunnen we de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. Old Ambt Meubelen
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de
volgende leveranciers van producten/diensten die namens Old Ambt Meubelen
persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben
gesloten:

Webhosting

Wij nemen
webhosting- en e-maildiensten af van Skyberate Internet Services B.V..
Skyberate Internet Services B.V. verwerkt namens ons persoonsgegevens en
gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen
persoonsgegevens. Skyberate Internet Services B.V. heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Skyberate Internet Services B.V. is op grond van
de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

MailChimp

Wij
versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw
persoonsgegevens (naam, e-mailadres en evt. geboortedatum) nooit gebruiken voor
eigen doeleinden. Onderaan iedere e-mail die wij via deze dienst versturen
vindt u een ‘afmeld’-knop, waarmee u zich uit kunt schrijven. U ontvangt onze
nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp slaat uw persoonsgegevens beveiligd op.
MailChimp maakt gebruik van cookies en andere technologieën om bij te houden of
e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw
gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en kan, in het kader
daarvan, informatie met derden delen.

Mollie

Om online
betalingen af te handelen, maken wij gebruik van de diensten van Mollie. Mollie
verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede uw betaalgegevens, zoals
uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun
dienstverlening te verbeteren en kan, in het kader daarvan, (geanonimiseerde)
informatie delen met derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan
wettelijk toegestaan is.

Verzending
en logistiek

Als u een
bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om het pakket bij u te laten
bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van pakketdiensten. Het is daarvoor
noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende
pakketdienst delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er, door de pakketdienst, een
onderaannemer wordt ingeschakeld, worden uw gegevens ook aan deze partij ter
beschikking gesteld. Pakketdiensten waar wij gebruik van maken zijn:

 • Spijker Logistics
 • Transmission

Beoordelingen

Wij
verzamelen reviews (recensies) via een platform. Als u een review achterlaat,
bent u verplicht om uw naam en e-mailadres en woonplaats op te geven. Deze gegevens
worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
Uw naam en woonplaats worden tevens op de website van het platform geplaatst.
In sommige gevallen kan het platform contact met u opnemen om de recensie toe
te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten,
delen wij uw naam en e-mailadres met het platform. Zij gebruiken deze gegevens
alleen met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. De
platforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen
om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor om, ten
behoeve van het leveren van de dienstverlening, derden in te schakelen.
Hiervoor hebben wij toestemming gegeven. De hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op
de onderdelen van de dienstverlening waarvoor de platforms derden inschakelen.
Beoordelings-platforms waar wij gebruik van maken zijn:

 • KiYoh

Boekhouding

Voor het bijhouden
van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met
betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw
gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart zal uw persoonsgegevens niet voor
andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google
Analytics

We hebben
een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van
Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en uw
ervaring op onze website te optimaliseren.

Chat

Wij maken
gebruiken van een chatprogramma waarin u uw vragen kunt stellen, zodat we u
direct kunnen helpen. Dit programma (Zendesk) heeft toegang tot locatiegegevens
en u kunt uw naam en e-mailadres invullen. Deze gegevens gebruiken wij om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn. De inhoud van de berichten wordt ook bewaard
(maar niet langer dan wettelijk toegestaan), zowel om hiernaar te kunnen
refereren wanneer we u helpen en om onze dienstverlening te optimaliseren.
Zendesk verwerkt deze gegevens alleen om de chatgesprekken mogelijk te maken.

YouTube

Wij maken
gebruik van YouTube, een platform dat de weergaven van audio- en videobestanden
mogelijk maakt. Als u op een pagina de geïntegreerde YouTube-player tegenkomt
en op het bestand klikt om deze te beluisteren/bekijken, wordt er verbinding
gemaakt met YouTube, zodat het bestand ook daadwerkelijk kan worden afgespeeld.
Hierbij worden er gegevens verzonden naar YouTube als
verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking
van deze gegevens. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde
gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw
rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen,
kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube zelf.

Gegevens
inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het
recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook
heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens in te
trekken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, waarbij u
een verzoek aan ons in kunt dienen om de persoonsgegevens die we van u hebben
in een bestand naar u of naar een door u gespecificeerde organisatie te sturen.

Een verzoek
tot inzage, correcte, verwijdering, intrekking van toestemming of
gegevensoverdracht kunt u indienen via info@oldambt-meubelen.nl. We willen u
graag vragen om bij een dergelijk verzoek een kopie/scan van uw
identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat u het bent. Maak in
deze kopie/scan uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met
nummers onderaan), het documentnummer en het Burgerservicenummer zwart. Zo
wordt uw privacy beschermd. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
4 weken, op uw verzoek.

Tot slot
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoe Oldambt
Meubelen persoonsgegevens beveiligt

We nemen de
bescherming van uw persoonsgegevens serieus en treffen maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde
wijziging te voorkomen. De maatregelen die wij hierin treffen zijn:

 • Uw gegevens worden versleuteld
  verstuurd via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan
  het feit dat onze website-URL begint met “https://” en aan het hangslotje
  dat voorin de adresbalk staat.
 • We voeren regelmatige updates
  uit aan alle onderdelen van onze website, zodat we werken met de meest
  recente en daarmee de veiligste versies.
 • Betalingen worden uitgevoerd
  via een versleutelde verbinding en betaalgegevens worden opgeslagen op
  goed beveiligde, Nederlandse servers.
 • De servers en apparaten waar
  wij mee werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals
  virusscanners en firewalls.

Cookies en
vergelijkbare technologieën

Cookies zijn
kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
 2. Analytische cookies

Bij uw eerste bezoek informeren wij u over deze cookies en vragen we uw toestemming om deze te mogen plaatsen. Volgens de wet hoeven we geen toestemming te vragen voor het plaatsen van de Noodzakelijke cookies, omdat deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Ook voor de Analytische cookies vragen wij geen toestemming, omdat deze volledig worden geanonimiseerd en niet terug te leiden zijn naar personen. Meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken vindt u hier.

Het is mogelijk
om u af te melden voor cookies van alle websites door de instellingen van uw
browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle
bestaande cookies wissen in de instellingen van uw internetbrowser. Als u deze
uitzet, kan het zijn dat er functionaliteiten van onze website wegvallen en dat
deze niet meer naar behoren functioneert.

Wijzigingen
in het privacybeleid

Het is
mogelijk dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of
aangepast. We raden u daarom aan om het beleid in de gaten te houden en deze
regelmatig te controleren op wijzigingen.

De laatste datum van aanpassing is: 26-01-2024